Impressum - Informacje zgodnie z Paragrafem 5 TMG:
Andreas Siegmund Bigus; Johannisstr. 22; D-58452 Witten; Telefon: +49 (0)2302 282 252; E-Mail: info@bigus.info
Źródło zdjęć i grafiki: Andreas Siegmund Bigus

Strony są redagowane z szczególną starannością, mimo to należy pamiętać, że transmisja danych przez internet może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest technicznie niemożliwa.

Korzystanie z moich stron internetowych odbywa się bez podawania danych osobowych, technologii "cookies" i linków zewnętrznych.

W świetle Paragrafu 7 Punkt 1 TMG odpowiadam za własne treści na publikowanych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami, nie ponosze jednak żadnej odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność. Zgodnie z Paragrafami 8 do 10 TMG nie jestem zobowiązany do stałego monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji zewnętrznych, ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

W momencie stwierdzenia bądź otrzymania powiadomienia, że przepisy zostały naruszone mam obowiązek niezwłocznego usunięcia lub zablokowania przedmiotowych treści.

Administrator stron zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku zakłócania prezentacji internetowej.